CÁC KHÓA HỌC SAU TẾT 2020

Lớp Offline tối, Offline chiều và Online với hỗ trợ.

I – JAVA CORE + SQL: 10/02/2020
https://business.facebook.com/trungtamjava/posts/1737585879709959

II – JAVA WEB Servlet: 11/02/2020
https://business.facebook.com/trungtamjava/posts/1737616076373606

III – SPRING HIBERNATE: 15/02/2020
https://business.facebook.com/trungtamja…/…/1737843519684195

IV – JAVASCRIPT – AJAX: 15/02/2020
https://business.facebook.com/trungtamjava/posts/1738230689645478

V – LỚP ONLINE VỚI HỖ TRỢ THẦY
https://business.facebook.com/trungtamj…/…/1708261719309042/

VI – LỚP FLEXIBLE TIME CHIỀU: 10/02/2020
– Hình thức học offline tại trung tâm cùng thầy giáo hỗ trợ.
– Thời gian: đăng ký theo buổi linh động theo tuần.
– Lộ trình và kiến thức thầy giáo sẽ giao theo từng buổi.
– Thầy sẽ giám sát và kiểm tra code, hướng dẫn code
– Học với các bộ tài liệu sẵn, và thầy hỗ trợ suốt buổi học, để khi gặp vấn đề chưa rõ, thầy sẽ giải thích.
———–
HAPPY NEW YEAR ! 2020
LÌ XÌ 100.000 đ cho 20 bạn tham gia đầu tiên sau tết! Trực tiếp khi đăng ký chính thức.