Chia sẻ với các bạn cuốn sách vô cùng quý giá và rất là hay (gọi là siêu hay) đó là “SCJP SCJD 1.6 Kathy Sierra & Bert Bates” dùng để thi chứng chỉ Java của Sun Oracle.

Cấu trúc code trong cuốn này là phiên bản Java 6, nói chung là bao gồm hầu hết các vấn đề Java. Nếu bạn nhớ hết mọi thứ trong cuốn sách này, bạn đã là một Java Master rồi.

Cuốn sách được viết bằng Tiếng Anh. Các bạn cố gắng rèn luyện để thi.

Download tại link bên dưới.

Ad Trung Tâm Java chúc các bạn học thật tốt và cũng đọc đi đọc lại cuốn này để ngẫm nhé.

SCJP SCJD 1.6 Kathy Sierra & Bert Bates