Đối tác

Hợp tác trong các lĩnh vực:

I – Bạn là công ty phần mềm:

 • Bạn đang có nhu cầu tuyển dụng lập trinh viên hệ thống fullstack, Chúng tôi có thể liên kết để giới thiệu sinh viên thực tập sinh và người đi làm fulltime sau đào tạo trong các chuyên môn sau:
  • Lập trình backend: Java Web gồm SQL, Java EE, Servlet/JSP, Spring Framework, JPA Hibernate
  • Lập trình frontend: Javascript, HTML/CSS, React JS, React Native.
  • Lập trình App (Javascript, React Native)
  • Lập trình IoT (Đang xây dựng)
  • Lập trình AI – Robotic (Đang xây dựng)
 • Chính sách hợp tác theo hướng hỗ trợ học phí sinh viên / người làm theo từng level tuyển dụng nếu pass phỏng vấn.

II – Bạn là trung tâm giáo dục nước ngoài

Bạn cần hợp tác phát triển mảng tiếng anh, hoặc tiếng anh tại thị trường việt nam cần tìm đối tác để phát triển.

III – Bạn là một nhà đầu tư

Bạn muốn hợp tác theo hướng đầu tư mở rộng, góp sức phát triển trung tâm lớn mạnh hơn.

IV – Bạn là một trung tâm khác

Bạn là một trung tâm khác muốn hợp tác và chia sẻ cùng nhau xây dựng các khóa học bổ trợ mở rộng,