15-03-2019 KHÓA JAVA WEB / HTML CSS SERVLET JSP – MVC DESIGN OFFLINE

**15-03-2019**KHAI GIẢNG** **KHÓA JAVA WEB / HTML CSS SERVLET JSP – MVC DESIGN OFFLINE **Lịch Học Chiều T4 – T6 từ 4h – 6h 📣Đăng ký online qua fanpage 📣Đi theo nhóm giảm theo số lượng học viên 100k/1 người 📣Thời lượng: 20 buổi 📣Học phí: 2.800.000đ 📣Thời gian: Chiều thứ T4 và T6 từ …

[Ngày 09-03-2019] KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE

KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE ⏰Thời gian học: T7 từ 9h-12h (sáng) **ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate ** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container ** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation ** Thực hành Đa ngôn ngữ ** Thực hành Upload/Download ** Thực hành Spring Hibernate …

KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE

KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE 🔔LIXI từ 500.000đ cho mỗi học viên ⏰Thời gian học: T7 từ 2h-6h (chiều) **ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate ** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container ** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation ** Thực hành Đa ngôn ngữ ** Thực …

KHÓA JAVASCRIPT CHO BEGINNER

⏰Thời gian T7 (Tối 7h30-9h30) ———————— **ND: Javascript, HTML DOM, AJAX, JSON, JQUERY, ANGULARJS 1x + Javascript (2 buổi) ++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và Thực hành ++ OOP: class, object, callback + HTML DOM JS (1 buổi) ++ Sử dụng DOM ++ Event Listener + JSON, AJAX, JQUERY (2 buổi) …

KHÓA JAVA CORE + SQL OFFLINE CHO BEGINNER

KHÓA JAVA CORE + SQL OFFLINE CHO BEGINNER] 🔔LIXI TẾT 200.000đ – 400.000đ cho tất cả học viên. ⏰Thời gian T2 và T4 (Tối 7.30 -9.30) ———————— **ND: Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design, Project tổng hợp + Java cơ bản (12 buổi): ++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và …

NGÀY 03 THÁNG 11 – KHAI GIẢNG – JAVA CORE FULL + SQL

– 2.400.000 đ **Tổng số: 24 buổi (Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design) + Java cơ bản (10 buổi): ** Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp ** OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract. + SQL cơ bản (2 buổi) ** CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, …

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC JAVA WEB / SERVLET JSP – MVC DESIGN OFFLINE

****20/10/2018**** **KHAI GIẢNG KHÓA HỌC JAVA WEB / SERVLET JSP – MVC DESIGN OFFLINE* ?Java Web: Học phí 2.800.000 cho sinh viên. ?Đi theo nhóm giảm theo số lượng học viên 100k/1 người Chi tiết: 20 buổi ✔PHẦN 1: HTML/CSS Căn bản (2 BUỔI) ✔PHẦN 2: SERVLET, FILTER, COOKIE, SESSION (8 BUỔI) ✔PHẦN 3: JSP, …

NGÀY 15 THÁNG 08 – KHAI GIẢNG – JAVA CORE FULL

TUYỂN SINH KHOÁ JAVA CORE FULL CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU WEB, ANDROID – HỌC ĐI LÀM. Nội dung bao gồm: 24 buổi + Java cơ bản (10 buổi) + SQL cơ bản (2 buổi) + Java nâng cao (4 buổi) + Java Generic (4 buổi) (optional) + Đồ án cuối khoá (4 buổi) + …

NGÀY 13 THÁNG 08 – KHAI GIẢNG – JAVA CORE FULL

TUYỂN SINH KHOÁ JAVA CORE FULL CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU WEB, ANDROID – HỌC ĐI LÀM. Nội dung bao gồm: 24 buổi + Java cơ bản (10 buổi) + SQL cơ bản (2 buổi) + Java nâng cao (4 buổi) + Java Generic (4 buổi) (optional) + Đồ án cuối khoá (4 buổi) + …

[11/08/2018] KHAI GIẢNG KHÓA HỌC JAVA WEB / SERVLET JSP

** KHAI GIẢNG KHÓA HỌC JAVA WEB / SERVLET JSP **MVC DESIGN PATTERN Học Offline tại Trung Tâm Java, Ngay cạnh trường Bưu Chính Viễn Thông Hà Nôi! ?Java Web: Chỉ còn 2.800.000 cho sinh viên. ?Đi theo nhóm giảm theo số lượng học viên 100k/1 người Chi tiết: ✔PHẦN 1: HTML/CSS Căn bản (2 …

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC JAVA WEB / SERVLET JSP

****25/07/2018****Offline** **KHAI GIẢNG KHÓA HỌC JAVA WEB / SERVLET JSP **MVC DESIGN PATTERN Học Offline tại Trung Tâm Java, Ngay cạnh trường Bưu Chính Viễn Thông Hà Nôi! ?Java Web: Chỉ còn 2.800.000 cho sinh viên. ?Đi theo nhóm giảm theo số lượng học viên 100k/1 người Chi tiết: ✔PHẦN 1: HTML/CSS Căn bản (4 …

KHAI GIẢNG KHOÁ SPRING MVC – BOOT [NGÀY 21 THÁNG 07]

** **KHAI GIẢNG KHOÁ SPRING MVC – BOOT CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI ĐI LÀM – ĐÃ HỌC LÀ LÀM ĐƯỢC. *Nội dung: PHẦN 1: SPRING MVC FRAMEWORK ( 15 BUỔI) PHẦN 2: SPRING BOOT ( 5 BUỔI) PHẦN 3: THỰC HÀNH VÀ BẢO CÁO (4 BUỔI) PHẦN 4: PROJECT BÁO CÁO Chi tiết tại: …

TUYỂN SINH KHOÁ JAVA CORE FULL CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU

TUYỂN SINH KHOÁ JAVA CORE FULL CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU WEB,ANDROID – HỌC ĐI LÀM. Nội dung bao gồm: 24 buổi + Java cơ bản (10 buổi) + Java nâng cao (4 buổi) + SQL cơ bản (2 buổi) + Java Generic (4 buổi) (optional) + Đồ án cuối khoá (4 buổi) + Tặng …

??KHAI GIẢNG KHÓA HỌC JAVA CORE NGÀY 20/3

???Khai giảng Khóa học Java Core Full Stack Offline – khuyến mãi bộ Java online miễn phí trọn đời. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về Java bao gồm Java cơ bản, Java nâng cao, SQL cơ bản, Swing Chi tiết xem tại https://trungtamjava.com/khoa-hoc-java-co-ban/ ————————–————– Tổng …