27

Feb

KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE

[Ngày 27-02-2019]
KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE
🔔LIXI từ 500.000đ cho mỗi học viên
Thời gian học: T7 từ 2h-6h (chiều)
**ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate
** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container
** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation
** Thực hành Đa ngôn ngữ
** Thực hành Upload/Download
** Thực hành Spring Hibernate
** Thực hành RESTFUL
+ SPRING BOOT (5 buổi)
** Thực hành Boot configuration
** Thực hành Thymleaf
** Thực hành Spring JPA
+ SPRING JPA Hibernate (3 buổi)
** Thực hành Câu lệnh HQL, Criteria, Native SQL
+ SPRING SECURITY (1 buổi)
** Thực hành cấu hình Security
+++ Đồ án cuối khoá (3 buổi)
** Tổng hợp thực hành project Website quản lý bán hàng.
Chi tiết: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-spring-mvc-framework-for-beginner/
——-KHÓA SPRING-04
Ngày khai giảng: 27/02/2019
Tổng số: 20-24 buổi thực hành
Thời gian học: T7 từ 2h-6h (chiều)
🔔 Học phí: 5.000.000đ.
🔔 LIXI từ 500.000đ cho mỗi học viên
🔔 GIẢM 500.000đ cho mỗi học viên từ khóa JAVA WEB đăng ký
🔔 Có thể đóng 50%
🔔 Địa điểm học: Toà nhà Fodacon – số 16 Trần Phú, Hà Đông, đối diện học viện An Ninh Hà Nội
– TẶNG KHOÁ HỌC JAVA ONLINE FREE
– KHÔNG GIAN HỌC NHÓM TRÊN LỚP