Khái niệm cơ bản nhập môn JAVA dành cho lập trình viên JAVA. Lập trình hướng đối tượng OOP khái niệm không thể không biết.

lập trình hướng đối tượng oop
lập trình hướng đối tượng oop

Đối với dân lập trình, kiến thức lý thuyết cùng các khái niệm mở đầu là nền móng vô cùng quan trọng để tiến tới nghề nghiệp trong tương lai. Trung Tâm JAVA sẽ trích dẫn và hướng dẫn học viên hiểu về các khái niệm và vấn đề cốt lõi ban đầu.

Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP – Trung Tâm JAVA.

Trung Tâm JAVA sẽ giải thích các khái niệm cơ bản:

  • Lập trình là gì?
  • Ngôn ngữ lập trình?
  • Lập trình truyền thống.
  • Đối tượng thực tế.

⇒   Lập trình hướng đối tượng OOP và mô hình OOP.

Trong bài giảng Trung Tâm JAVA đã lồng các ví dụ thực tế, điển hình vào bài giảng:

Học viên sẽ cùng Trung Tâm học về lập trình hướng đối tượng tại đây:

Kênh youtube: Trung Tâm JAVA.

Website: http://trungtamjava.com

Fanpage fabook: https://www.facebook.com/trungtamjava/?fref=ts