Spring mvc framework intro là bài học quan trọng trong khóa học về Java spring của trung tâm Java dành cho các lập trình viên mới vào nghề.

maven project
maven project

Hoạt động của spring mvc framework intro

Maven thường được sử dụng để tạo các project spring. Maven có thể hiểu là 1 chương trình, công cụ giúp chúng ta quản lý project hiệu quả. Trong các project về spring mvc hay là những project về java, chúng ta sử dụng maven để xây dựng các project này.

Mvc có thể hiểu:

  • Model: các đối tượng sử lý dữ liệu
  • View: xử lý dữ liệu và trả về kết quả response
  • Controller: Điều hướng các response đến các tài nguyên một cách chính xác trong hệ thống.

Để xem video giới thiệu bài học, bạn có thể xem tại link youtube: Giới thiệu và sử dụng Maven Project

Ngoài ra, bạn có thể đăng kí khóa học tại trang: learn.trungtamjava.com

Khóa học Spring MVC của trung tâm Java là khóa học mà chúng tôi đã dành nhiều tâm huyết. Với các học viên, đây sẽ là những viên gạch đầu tiên trên con đường đến thành công.

Hiện nay, trung tâm nhận được nhiều cuộc gọi về nhu cầu học lập trình cả online và offline tại trung tâm. Ngoài các khóa học này. Chúng tôi còn có thể kết hợp cả việc học online và offline nhằm tiết kiệm được nhiều thời gian học cho các bạn học viên.

Hãy gọi cho chúng tôi: 0986 983 766 để biết thêm thông tin.