Ép kiểu đối tượng trong JAVA cũng tương tự ép kiểu cơ bản trong JAVA như double….Tuy nhiên ép kiểu đối tượng bạn cần có những chú ý.

ép kiểu đối tượng trong java
ép kiểu đối tượng trong java

Những lưu ý cơ bản của ép kiểu trong JAVA sẽ được Trung Tâm JAVA chỉ ra và làm sáng tỏ mọi vấn đề. Để không làm mất thời gian của  các bạn chúng tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề bài học.

Ép Kiểu Đối Tượng Trong JAVA – Học Với Video.

Video đưa ra với những kiến thức cơ bản và vô cùng thực tế. Chúng tôi sẽ code và hướng dẫn bạn chi tiết từng thao tác một.

 

Các kênh theo dõi bài học và thông tin khóa học

Kênh  youtube: Trung Tâm JAVA.

Website: http://trungtamjava.com

Fanpage fabook: https://www.facebook.com/trungtamjava/?fref=ts

Chúc các bạn học tập thật tốt

Trung Tâm JAVA truyền cảm hứng tới học viên và mang hướng đi với tới dân lập trình.