Học lập trình với hỗ trợ khác biệt gì?
Học lập trình với hỗ trợ khác biệt gì?
LỊCH KHAI GIẢNG SẮP TỚI
 • Khai giảng Lớp Servlet và Spring REST API ĐI LÀM
 • Khóa học Online Microservice với Spring Cloud 
  • Nhóm hỗ trợ riêng, video và code mẫu github projects
  • Gateway, Oauth2, Load Balancer, Kafka, Dockers, etc
  • Đăng ký online tại đây
 • Khai giảng Lớp Offline Lộ trình Java WEB REST API
 • Khai giảng Lớp Offline Lộ trình Javascript ReactJs
 • Khai giảng Lớp Auto Test với Selenium từ đầu

LỘ TRÌNH HỌC:

Khóa theo lộ trình dài, bao quát, gồm cả các dự án thực chiến, phù hợp học FullStack đi làm giành cho người học từ cơ bản chưa biết gì tới đi làm.

  • Hình thức học: Offline tại trung tâm / Online video khóa học và Mentor hỗ trợ.
  • Tài liệu: Video, code mẫu, Hỗ trợ Team Viewer, Chat, Gọi
  • Project: Bao gồm nhiều project thực hành ở các khóa thực chiến
  1. JAVA 1 – JAVA CORE & SQL
  2. JAVA 2 – JAVA WEB SERVLET/JSP/JDBC
  3. JAVA 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)
  4. JAVA 4SPRING CLOUD MICROSERVICE
  5. FRONTEND – JAVASCRIPT & REACT JS
  6. TESTER/QA – AUTOMATION TEST

LIÊN HỆ NGAY: