KHÓA HỌC OFFLINE

x

HỌC ONLINE KÈM HỖ TRỢ 1 – 1 (GIẢM 50%)

Khóa học Java online

xLỘ TRÌNH HỌC:

Khóa theo lộ trình dài, bao quát, gồm cả các dự án thực chiến, phù hợp học FullStack đi làm giành cho người học từ cơ bản chưa biết gì tới đi làm.

  • Hình thức học: Offline tại trung tâm / Online video khóa học và Mentor hỗ trợ.
  • Tài liệu: Video, code mẫu, Hỗ trợ Team Viewer, Chat, Gọi
  • Project: Bao gồm nhiều project thực hành ở các khóa thực chiến
  1. JAVA 1 – JAVA CORE & SQL
  2. JAVA 2 – JAVA WEB SERVLET/JSP/JDBC
  3. JAVA 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)
  4. JAVA 4SPRING CLOUD MICROSERVICE
  5. FRONTEND – JAVASCRIPT & REACT JS
  6. TESTER/QA – AUTOMATION TEST

LIÊN HỆ NGAY: