KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC HÈ THÁNG 8/2020

Lớp Offline Tối và Online hàng tuần.
————-
I -JAVA CORE + SQL: 
1.200.000 đ / Online kèm hỗ trợ code và teamviewer, call, hướng dẫn project
2.000.000 đ / Offline ngày tại trung tâm. (Dạng gia sư tại chỗ kèm video online)
2.400.000 đ / Offline lớp tối 2 – 4 – 6 (Khai giảng 16/09/2020)
Chi tiết lịch học:
II – JAVA WEB Servlet:
1.400.000 đ / Online kèm hỗ trợ code và teamviewer, call, hướng dẫn project
2.200.000 đ / Offline chiều tại trung tâm. (Dạng gia sư tại chỗ kèm video online)
2.600.000 đ / Offline lớp tối 3 – 5  (Khai giảng 8/9/2020)
Chi tiết lịch học:
 
III – SPRING MVC BOOT + HIBERNATE:
2.000.000 đ / Online kèm hỗ trợ code và teamviewer, call, hướng dẫn project
2.800.000 đ / Offline chiều tại trung tâm.(Dạng gia sư tại chỗ kèm video online)
3.600.000 đ / Offline lớp tối 3 – 5 (Khai giảng 8/9/2020)
Chi tiết lịch học:
 
IV – JAVASCRIPT + REACT FRAMEWORK
2.000.000 / Online kèm hỗ trợ code và teamviewer, call, hướng dẫn project
2.800.000 đ / Offline ngày tại trung tâm.(Dạng gia sư tại chỗ kèm video online)
3.600.000 đ / Offline lớp T7. (Khai giảng 5/9/2020)
Chi tiết lịch học
V – SPRING CLOUD:
4.000.000 đ / Offline lớp sắp xếp
FULLSTACK 8.000.000 đ/ 4 khóa I, II, III, IV (Java đến Spring + Js React Framework) 
———————–
– Thời gian: T2 đến T7 từ 14h tới 21h30 tối.