Mở Lớp Offline
1- Khai giảng Lớp Offline Bootcamp Java Spring kèm thực tập
Ngày 1/2/2023 Thứ 2.4.6 (tối) từ 7h – 9h
2- Khai giảng Lớp Offline Web Servlet và Spring Boot Docker
Ngày 1/2/2023Thứ 3.5.7 (tối) từ 7h – 9h
Khóa Học Lộ Trình Tổng Thể
Khóa theo lộ trình dài, bao quát, gồm cả các dự án thực chiến, phù hợp học FullStack đi làm giành cho người học từ cơ bản chưa biết gì tới đi làm.
  • Hình thức học: Offline tại trung tâm / Online video khóa học và Zoom hỗ trợ.
  • Tài liệu: Video, code mẫu, Hỗ trợ Team Viewer, Chat, Gọi
  • Project: Bao gồm nhiều project thực hành ở các khóa thực chiến.

JAVA LEVEL 1 – JAVA CORE & SQL
JAVA LEVEL 2 – JAVA WEB SERVLET/JSP/JDBC
JAVA LEVEL 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)
JAVA LEVEL 4 – SPRING CLOUD MICROSERVICE
FE – JAVASCRIPT & REACT JS
ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ FULL BỘ
  • Học Online
– Học phí 6.000.000 đ / 4 khóa Java Level 1,2,3,4
– Học phí 6.000.000 đ / 4 khóa Java Level 1,2,3 + FE
– Học phí 7.500.000 đ / 5 khóa Java Level 1,2,3,4 + FE
  • Học Offline
– Học phí 8.500.000 đ / 4 khóa Java Level 1,2,3 + FE
– Học phí 10.000.000 đ / 5 khóa Java Level 1,2,3,4 + FE
LIÊN HỆ
Hotline: 0986 983 766
Online: jmaster.io
Website: trungtamjava.com