TRUSTED KNOWLEDGE

JMASTER CUNG CẤP KIẾN THỨC KHOA HỌC MÁY TÍNH TRONG CÔNG VIỆC THỰC TẾ

Đào Tạo Lập Trình

Các khóa học online kết hợp hỗ trợ, và offline tập trung

Khoa Học Máy Tính

Xây dựng và phát triển các sản phẩm mới STEAM+

Metaverse

Xây dựng không gian giáo dục AR/VR/XR tương lai

Doanh Nghiệp

Đào tạo/Cung cấp công nghệ cho công ty, tổ chức

20+

Khóa học offline, online

16.000+

Học viên khắp nơi tin tưởng (subscribe, join)

20+

Công ty tin tưởng và giới thiệu

Meet the Team

Highly trained people ready to provide the best learning, be gentle and give you a pleasant experience

Đinh Cường

Founder/Teacher

Try hard, Get the best. Don't follow, Create yourself.

Java Team

Đội ngũ hỗ trợ

Họ có một sự nhiệt huyết tạo ra nụ cười cho các học viên

Linh Lohan

Marketing

Mang nhiều nội dung bổ ích đi khắp cộng đồng

Ms Thanh

Hỗ trợ điều hành

Đưa ra quyết định động lực cho mọi người phát triển