Với khóa học lập trình web với java, trung tâm Java muốn tạo thêm nhiều cơ hội giúp cho các học viên có thể dễ dàng đạt tới thành công hơn.

Khóa học lập trình web với java

Khóa học lập trình web với java
Khóa học lập trình web với java

Hiện nay, trung tâm Java đã có rất nhiều khóa học lập trình từ căn bản đến nâng cao. Chúng tôi muốn tạo cho các bạn học viên thêm nhiều cơ hội. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ căn bản lập trình được 1 web hoàn chỉnh. Đặc điểm của khóa học lập trình:

  • Giúp các lập trình viên có kiến thức về lập trình
  • Giảng viên là các lập trình viên có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản qua trường lớp
  • Kiến thức chuẩn. Hơn nữa, kiến thức mà chúng tôi đưa ra là những kiến thức được chắt lọc trong quá trình làm việc. Giảng viên mong muốn các bạn học viên có thể dễ dàng tiếp nhận được kiến thức
  • Bạn có thể học theo 2 hình thức: học online hoặc offline. Với hình thức học online, bạn có thể chủ động được trong việc học, địa điểm, kiến thức, thời gian học. Với việc học offline, bạn sẽ có thể trực tiếp tiếp cận với các giảng viên. Từ đó có thể dễ dàng trao đổi việc học.

Trung tâm Java đang có rất nhiều khóa học miễn phí và học phí thấp: learn.trungtamjava.com

Địa chỉ học offline: số Số 16 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 0986 983 766