Khóa học Java Spring Boot + Thực tập tại TDT.asia (Cty về tài chính, sàn chứng khoán quốc tế)

 • Giành cho sinh viên năm 4, ra trường, đam mê làm công nghệ tài chính
 • Được cung cấp tài khoản chứng khoán đầu tư thi đấu giải trong khi học.
 • Java, JPA, Spring API, Security, RabbitMQ, Redis, PostgreeSQL
 • Khai giảng: 15/7/2024
 • Lịch học: Thứ 2.4.6 từ 5.30PM đến 7PM (offline + online video, zoom)
 • Học phí: 4.000.000 đ / 2 tháng
 • SL: 10 bạn (GPA khá)
 • ĐC: Tầng 4, Tòa PVI, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Sau khóa học tham gia thực tập tại TDT.asia sau vòng phỏng vấn trực tiếp đồ án, trợ cáp 2-3tr/tháng. Đánh giá năng lực sau 3 tháng, để làm chính thức, có thể cam kết lâu dài để nắm nghiệp vụ tài chính

NỘI DUNG HỌC SPRING

Spring Framework
Spring Framework

Phần 1: Spring BOOT MVC

 • Thực hành viết các Rest API Controller
 • Test với Postman
 • Sử dụng OpenAPI để mô tả API của hệ thống
 • Gọi API với RestTemplate
 • Thực hành project 2: Quản lý sinh viên. Viết các API Restful

Phần 2: SPRING JPA với SQL Database

 • Entity class, DTO class, Service, Repository
 • Phân tích và viết các Quan hệ Entity như @ManyToMany,…
 • Viết JPQL, Phân trang, JPARepository, Fetch Lazy, Eager, Casecade, Audit
 • CRUD Từ view – controller – service – repository – db và ngược lại
 • Viết câu lệnh JPQL báo cáo tùy biến
 • Thực hành project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng các lớp entity, JPARepository, phân trang, kết hợp giao diện

Phần 3: Spring mail, scheduler, AOP, Interceptor

 • Spring Scheduler (cron)
 • Setup email Server (Gmail) to send email from web
 • Sử dụng AOP để chèn thêm logic cắt ngang
 • Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3

Phần 4: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method

 • Authentication (xác thực) với Spring Form & JWT
 • Authorization (phân quyền) với Role và Method
 • Thực hành project 3:  Website shop bán hàng, Áp dụng security

Phần 5: Spring Cache, Spring RabbitMQ

 • Sử dụng Spring Cache để tăng hiệu suất tải dữ liệu
 • Sử dụng RabbitMQ để giao tiêp giữa các hệ thống micro service springboot
 • Hoàn thiện Project 3: Website bán hàng, phân tách module

Phần 6: Deploy Docker, Cấu hình domain

 • Tạo images và chạy container trong docker.
 • Thực hành triển khai project lên docker
 • Cài đặt môi trường máy ảo Ubuntu và docker.
 • Triển khai server và trỏ tên miền.
 • JUnit