node js
node js

Lộ trình học Node.js là một trong những lộ trình học phổ biến nhất hiện nay trong lĩnh vực phát triển web. Node.js là một nền tảng mã nguồn mở, dựa trên JavaScript, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng máy chủ và các dịch vụ mạng.

Để trở thành một lập trình viên Node.js chuyên nghiệp, một lộ trình học cần phải bao gồm những kiến thức cơ bản như cấu trúc dữ liệu, cấu trúc lập trình, lập trình hướng đối tượng và JavaScript.

Sau đó, bạn cần phải tìm hiểu về các tính năng của Node.js, bao gồm các thư viện, các giao diện API và cách tạo các ứng dụng mạng động. Bạn cũng nên tìm hiểu về các công nghệ liên quan như Express, MongoDB và Socket.io để xây dựng các ứng dụng mạng đa tính năng.

Cuối cùng, bạn nên áp dụng những kiến thức đã học thông qua việc thực hành và làm việc trên các dự án thực tế. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng lập trình của mình và tìm việc.

Các khóa học về javascript