[NGÀY 3 THÁNG 11 – KHAI GIẢNG KHÓA JAVA CORE + SQL OFFLINE CHO BEGINNER] – 2.400.000 đ
**Tổng số: 24 buổi (Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design)
+ Java cơ bản (10 buổi):
** Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
** OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract.
+ SQL cơ bản (2 buổi)
** CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query.
+ Java nâng cao (4 buổi)
** List, Set, Map, JDBC, Exception, Anonymous, Thread, File.
+ Java Generic / Swing(4 buổi) (optional)
** Generic
+ Đồ án cuối khoá (4 buổi)
** Sản phẩm phần mềm quản lý.
**Kết quả:
+ Thành thạo cơ bản và OOP trong Java
+ Sử được tốt Java EE – SQL
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình clean struture.
———–
Chi tiết tại:
https://trungtamjava.com/khoa-hoc-jav
—- KHÓA 09
⏰ Ngày khai giảng: 03/11/2018
? Số buổi học: 2 buổi/tuần trong vòng 3 tháng
? Thời gian học: T7 và T3 từ 19h – 21h. (tối)
? Học phí ưu đãi: Sinh viên: 2.400.000đ. Giảm theo nhóm.
? Địa điểm học: Toà nhà CO.OP Mart – 16 Trần Phú, Hà Đông, đối diện học viện An Ninh Hà Nội
– TẶNG KHOÁ HỌC JAVA ONLINE FREE
– HỖ TRỢ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC BAN NGÀY TRÊN LỚP