Servlet Config là một đối tượng trong Java Servlet dùng để lấy các thông tin về cấu hình servlet, các biết init params trong servlet.

Tài liệu Servlet config

Với bộ tài liệu servlet config của trung tâm Java, giảng viên sẽ giúp bạn những kiến thức căn bản đến nâng cao về servlet. Đây là bộ tài liệu được chúng tôi dành nhiều tâm huyết. Trung tâm java muốn mở ra nhiều cơ hội cho các bạn lập trình viên. Cơ hội chúng tôi cho bạn, quan trọng là bạn có muốn nắm bắt hay không.

Tài liệu Servlet config
Tài liệu Servlet config

Điểm đặc biệt của bộ tài liệu là được làm hoàn toàn online. Điều này sẽ giúp cho các bạn học viên có thể học mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần bạn có 1 chiếc máy tính và lòng ham mê, nhiệt tình với công việc. Tin chắc rằng bạn có thể thành công.

Bạn có thể học trọn bộ tài liệu tại trang: learn.trungtamjava.com

Địa chỉ học offline: số Số 16 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại liên lạc: 0986 983 766