Giới thiệu từ khóa super và this. Đây là 2 từ khóa trong kế thừa. Phân biệt hai từ khóa cơ bản này bằng cách đi thẳng ví dụ minh chứng.

từ khóa super và this
từ khóa super và this

Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Từ Khóa Super Và This.

Để truy cập đến class cha từ class con để gọi hàm và biến ta sử dụng từ khoá super. Từ khóa this dùng để trỏ đến class hiện tại của chính nó. Để hiểu chi tiết hơn hãy cùng Trung Tâm JAVA thực hành chi tiết. Phần thực hành đã được quay lại video dưới đây:

Các kênh theo dõi bài học và thông tin khóa học

Kênh  youtube: Trung Tâm JAVA.

Website: http://trungtamjava.com

Fanpage fabook: https://www.facebook.com/trungtamjava/?fref=ts

Chúc các bạn học tập thật tốt

Trung Tâm JAVA truyền cảm hứng tới học viên và mang hướng đi với tới dân lập trình.