Học về bộ nhớ heap và stack trong JAVA. Đây là 2 bộ nhớ dùng để lưu trữ cái gì? Tìm hiểu và phân tích chi tiết về nó. Cách thức thực hiên ra sao.

bộ nhớ heap và stack trong java
bộ nhớ heap và stack trong java

Quan trọng nhất và không thể bỏ qua của dân lập trình JAVA là lưu kết quả đã làm. Mọi quá trình nỗ lực và kết quả đạt được nằm chính trong kết quả tạo ra. Vì vậy bộ nhỡ là thứ không thể không có cho dân lập trình.

Bộ Nhớ Heap Và Stack Trong Java.

Đây là 2 bộ nhớ của JAVA dùng để lưu trữ dữ liệu.  HEAP lưu trữ các đối tượng, còn STACK lưu trữ các biến, hàm, đối số, tham chiếu. Hãy tìm hiểu kỹ qua video dưới đây nhé:

Các kênh theo dõi bài học và thông tin khóa học

Kênh  youtube: Trung Tâm JAVA.

Website: http://trungtamjava.com

Fanpage fabook: https://www.facebook.com/trungtamjava/?fref=ts

Chúc các bạn học tập thật tốt

Trung Tâm JAVA truyền cảm hứng tới học viên và mang hướng đi với tới dân lập trình.