Cũng giống như toán học, học JAVA sẽ có các kiểu dữ liệu cơ bản trong JAVA. Nó là điều hiển nhiên và quy luật tồn tại tất yếu từ xưa đến nay.

các kiểu dữ liệu cơ bản trong java
các kiểu dữ liệu cơ bản trong java

JAVA cũng có những số nguyên, số thực và kiểu đúng sai trong toán học. Mọi thành viên của dân lập trình cần phải nắm được chắc chắn và ghi nhớ.

Các Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản Trong JAVA.

Chúng tôi – Trung Tâm JAVA sẽ liệt kê các kiểu dữ liệu cơ bản trong JAVA cho mọi học viên và người học JAVA. Trong phần này sẽ đươc chia rõ làm 2 phần.

  1. Giới thiệu lý thuyết:
  • Số nguyên: bye, short, int, long.
  • Số thực: fload, double.
  • Đúng/sai: boolean
  • Ký tự: chart.

2. Ví dụ và hướng dẫn thực hành.

Cả hai phàn lý thuyết và thực hành đều nằm trong video dưới đây.

Ngoài ra các bạn theo dõi tại đây để có những video hỗ trợ bài giảng chi tiết và dễ hiểu.

Kênh đăng ký bài học youtube: Trung Tâm JAVA.

Website: http://trungtamjava.com

Fanpage fabook:  https://www.facebook.com/trungtamjava/?fref=ts

Chúc các học tập thật tốt và thành công!