Tài liệu sẽ giúp các lập trình viên mới vào nghề có những kiến thức căn bản  về chu kì sống của servlet và ví dụ hello servlet.

Chu kì sống của servlet và ví dụ hello servlet

Một Servlet được khởi tạo ở trạng thái bắt đầu với gọi hàm init. Sau đó kết thúc bằng hàm destroy(). Hàm server() sẽ xử lý request và response trong suốt quá trình sống và hoạt động.

Chu kì sống của servlet và ví dụ hello servlet
Chu kì sống của servlet và ví dụ hello servlet

Bộ tài liệu online của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về chu kì sống của servlet. Những kiến thức cùng các bước thực hành sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết. Bạn sẽ không phải khó khăn. Vì không chỉ thực hành, giảng viên sẽ giải thích cho bạn những kiến thức và chức năng. Hơn nữa, với các video bài học, bạn cũng có thể xem lại.

Bạn có thể đăng kí khóa học để xem trọn bộ tài liệu: learn.trungtamjava.com

Hoặc học offline tại trung tâm Java: số Số 16 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại: 0986 983 766.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi ngay để được hướng dẫn chi tiết.