Class Object trong JAVA là một class mặc định được default bởi JAVA. Class Object được mặc định là cha của mọi class. Cùng Trung Tâm JAVA đi vào chi tiết.

class object trong java
class object trong java

Để hiểu sâu và chi tiết về class và object trong JAVA chúng ta sẽ đi sâu vào các ví dụ thực tế. Đây là những ví dụ bạn sẽ áp dụng trong thực tế. Chúng tôi đã tạo video về class object để bạn có thể nhìn được cách code ra sao và thực hiện các bước như thế nào?

Video Class Object Trong JAVA.

Các kênh theo dõi bài học và thông tin khóa học

Kênh  youtube: Trung Tâm JAVA.

Website: http://trungtamjava.com

Fanpage fabook: https://www.facebook.com/trungtamjava/?fref=ts

Chúc các bạn học tập thật tốt

Trung Tâm JAVA truyền cảm hứng tới học viên và mang hướng đi với tới dân lập trình.