Java Servlet có thể đọc dữ liệu và gửi lên từ client qua request thông qua đường dẫn địa chỉ URL có kèm các biến.

Đọc dữ liệu và gửi lên từ client qua URL trong java web

Với bộ tài liệu online của trung tâm Java, các học viên sẽ học được cách đọc dữ liệu và gửi lên từ client qua URL. Các lập trình viên chuyên nghiệp sẽ chính là người trực tiếp giảng dạy. Họ luôn cố gắng truyền đạt những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy. Những kinh nghiệm này sẽ thực sự hữu ích cho quá trình làm việc của các bạn sau này.

Đọc dữ liệu và gửi lên từ client qua URL trong java web
Đọc dữ liệu và gửi lên từ client qua URL trong java web

Để xem trọn bộ tài liệu, bạn có thể đăng kí khóa học tại link: learn.trungtamjava.com

Địa chỉ học offline: số Số 16 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 0986 983 766