Trung tâm Java Master là một trong những trung tâm hàng đầu tại Hà Nội khai giảng khóa học Javasript và react làm web và app. Các bạn mới nhập môn đã đăng ký chưa? Hãy đăng ký ngay tại đây và cùng trung tâm Java Master tìm hiểu về khóa học nhé.

Hiện nay, ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ thông thạo nhất đưa thế giới 4.0 kết nối giao thoa giữa người và mạng xã hội. Chúng ta có thể tiếp cận người dùng qua Server side language: PHP, ÁSP, NodeJS … Database: MySQL, SQL Server … hay HTML – CSS. Tuy nhiên, khi bạn chọn Javascript React, điều này có nghĩa là bạn sẽ được học ngôn ngữ, tư duy và ứng cả trên web và mobile.

Khóa học sẽ đưa các bạn đi từ cơ bản tới nâng cao. Không chỉ là những tay lão làng điêu luyện học ngôn ngữ là web và app mà kể cả những bạn gà mờ cũng có thể làm được điều đó. Chỉ cần với sự nỗ lực và thông minh của mình, trung tâm Java Master sẽ đưa các bạn tới một chân trời mới, nơi chỉ có ánh sáng tri thức chiếu rọi

  • Học Javascript và React làm web và app

Vậy khóa học Javascript và React có gì?

Phần I : Javascript cơ bản

++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp

++ Class, Function

Phần II: Javascript nâng cao & HTML DOM

++ Class, Callback, Closure, Module, Import/Export, Promise, Async/Await

++ Array ES6, this & binding, constructor & properties

++ HTML DOM, Event Listener

++ JS BOM, localstorage, cookie

Phần III: JSON, AJAX

++ AJAX, JSON

++ Fetch API & XMLHttpRequest 

++ File Upload

Phần IV: REACT JS WEB
++ Component design
++ State & Props
++ Route, Form, Upload file
++ Security
++ Redux quản lý state chung
** Kết nối backend CRUD SPRING API + REACT

Phần V: REACT NATIVE
++ Sử dụng React Native xây dựng app qua nền tảng Expo
++ Xây dựng một app quản trị tương tự tính năng như web react js trên nền ios và android.

Các bạn đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới đầy xuất sắc của mình chưa? Học Javasript và react làm web và app offline tối đa 3 tháng với sự hướng dẫn của thầy chỉ với 2 800 000 đồng. Học online không giới hạn với các video miễn phí cùng sự hỗ trợ qua teamview trong vòng 3 tháng với 2 000 000 đồng. Rất hấp dẫn phải không nào?

Liên hệ ngay Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

https://jmaster.io/course/javascript-co-ban-nang-cao

https://jmaster.io/course/reactjs-redux