[HỌC ONLINE CÙNG THẦY] – CÁC KHÓA HỌC JAVA

FREE YOUTUBE: youtube.com/c/trungtamjava

———-
CÁC KHÓA HỌC ONLINE SUPPORT CỦA THẦY TRỰC TIẾP.
——
KHÓA JAVACORE (VỚI HỖ TRỢ LỘ TRÌNH HỌC): 1.200.000 (trọn bộ 3 khóa)
http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-java-co-ban
http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-java-nang-cao
http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-sql-co-ban

——-
KHÓA SQL CƠ BẢN: 460.000 + 360.000
http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-sql-co-ban
http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-sql-nang-cao

——-
KHÓA JAVA WEB: Servlet/Jsp: 1.400.000
http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-java-web

——-
KHÓA SPRING MVC HIBERNATE: 1.200.000
http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-spring-mvc
——-
KHÓA SPRING BOOT JPA HIBERNATE: 800.000
http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-spring-boot

NHIỀU KHOÁ HỌC KHÁC ĐANG ĐƯỢC UPDATE SANG NĂM 2020
————————————–
✔️ Quyền lợi:
– Có thể hỏi bài offline trao đổi khi cần.
– Có thể học online trong vòng 1 năm với hỗ trợ.
– Có thể hỏi các vấn đề ngoài, thầy sẽ gửi link tài liệu và tư vấn.
– Được hỏi bài và trả lời ngay với thầy
✔️ Kèm các project và source code cho các học viên học.
✔️ Các phần thực hành workshop với thầy.

☎️ Hãy gọi: 0986 983 766
fanpage: facebook.com/trungtamjava
website: learn.trungtamjava.com
youtube: youtube.com/c/trungtamjava

CÁC KHÓA HỌC ONLINE LẬP TRÌNH CÙNG THẦY HỖ TRỢ CÁC BUỔI WORKSHOP VÀ VIDEO BÀI GIẢNG SOẠN SẴN.