[HỌC ONLINE CÙNG THẦY] – CÁC KHÓA HỌC JAVA

FREE YOUTUBE: youtube.com/c/trungtamjava

CÁC KHÓA HỌC ONLINE SUPPORT CỦA THẦY TRỰC TIẾP.

KHÓA JAVACORE (VỚI HỖ TRỢ LỘ TRÌNH HỌC): 1.200.000 (trọn bộ 3 khóa)

https://jmaster.io/course/java-core-sql


KHÓA SQL CƠ BẢN: 800.000

https://jmaster.io/course/sql-co-ban-nang-cao

KHÓA JAVA WEB: Servlet/Jsp: 1.400.000

https://jmaster.io/course/java-web-servlet-jsp

KHÓA SPRING MVC HIBERNATE: 800.000

https://jmaster.io/course/spring-mvc-framework

KHÓA SPRING BOOT JPA HIBERNATE: 1.200.000

https://jmaster.io/course/spring-boot-jpa-security

KHÓA JS & REACT : 2.000.000

https://jmaster.io/course/javascript-co-ban-nang-cao

https://jmaster.io/course/reactjs-redux


✔️ Quyền lợi:
– Có thể hỏi bài offline trao đổi khi cần.
– Có thể hỏi các vấn đề ngoài, thầy sẽ gửi link tài liệu và tư vấn.
– Được hỏi bài và trả lời ngay với thầy
✔️ Kèm các project và source code cho các học viên học.
✔️ Các phần thực hành workshop với thầy.

☎️ Hãy gọi: 0986 983 766
fanpage: facebook.com/trungtamjava
website: jmaster.io
youtube: youtube.com/c/trungtamjava

CÁC KHÓA HỌC ONLINE LẬP TRÌNH CÙNG THẦY HỖ TRỢ CÁC BUỔI WORKSHOP VÀ VIDEO BÀI GIẢNG SOẠN SẴN.