[Ngày 27-02-2019]KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE🔔LIXI từ 500.000đ cho mỗi học viên⏰Thời gian học: T7 từ 2h-6h (chiều)**ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation** Thực hành Đa ngôn ngữ** Thực hành Upload/Download ** Thực hành Spring Hibernate** Thực hành RESTFUL + SPRING BOOT (5 buổi) ** Thực hành Boot configuration** Thực hành Thymleaf** Thực hành Spring JPA+ SPRING JPA Hibernate (3 buổi) ** Thực hành Câu lệnh HQL, Criteria, Native SQL+ SPRING SECURITY (1 buổi)** Thực hành cấu hình Security+++ Đồ án cuối khoá (3 buổi) ** Tổng hợp thực hành project Website quản lý bán hàng.Chi tiết: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-spring-mvc-framework-for-beginner/——-KHÓA SPRING-04⏰ Ngày khai giảng: 27/02/2019⏰Tổng số: 20-24 buổi thực hành⏰Thời gian học: T7 từ 2h-6h (chiều)🔔 Học phí: 5.000.000đ. 🔔 LIXI từ 500.000đ cho mỗi học viên🔔 GIẢM 500.000đ cho mỗi học viên từ khóa JAVA WEB đăng ký🔔 Có thể đóng 50%🔔 Địa điểm học: Toà nhà Fodacon – số 16 Trần Phú, Hà Đông, đối diện học viện An Ninh Hà Nội– TẶNG KHOÁ HỌC JAVA ONLINE FREE – KHÔNG GIAN HỌC NHÓM TRÊN LỚP