Khóa học Autotest cung cấp cho người học kiến thức về cách sử dụng các công cụ và thủ tục để tự động kiểm tra mã số của phần mềm. Nó giúp học viên hiểu rõ các nguyên tắc của việc kiểm tra mã số, cách sử dụng các công cụ tự động hóa việc kiểm tra mã số, và cách đảm bảo chất lượng và tính bất biến của phần mềm.

Auto testing là một xu hướng đang ngày càng phổ biến trong lập trình. Đây là một quá trình sử dụng các công cụ và thủ tục tự động để kiểm tra mã số của phần mềm, giúp đảm bảo chất lượng và tính bất biến của phần mềm. Auto testing giúp giảm thời gian kiểm tra và giảm số lần phải kiểm tra bằng tay, giúp tăng tốc quá trình phát triển phần mềm và giảm rủi ro gặp lỗi trong quá trình phát triển.

Autotest với Java đề cập đến quá trình tự động kiểm tra mã phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Có một số công cụ và khung có sẵn để thực hiện kiểm tra tự động trong Java, chẳng hạn như JUnit, TestNG và Selenium. Những công cụ này cho phép các nhà phát triển viết các bài kiểm tra tự động cho mã của họ, tự động chạy các bài kiểm tra đó và nhận kết quả nhanh chóng và dễ dàng. Điều này giúp đảm bảo rằng các thay đổi mã không gây ra các lỗi ngoài ý muốn, cải thiện chất lượng mã và tiết kiệm thời gian bằng cách giảm nỗ lực kiểm tra thủ công.