Auto testing trong phần mềm có thể có lương cao hoặc thấp tùy thuộc vào nhiều yếu tố như nơi làm việc, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, và các nhu cầu của công ty.

Các điểm mạnh của auto testing trong phần mềm bao gồm:

  • Tăng tốc quá trình phát triển phần mềm bằng việc giảm thời gian kiểm tra và tối ưu hóa các quá trình kiểm tra.
  • Giảm rủi ro gặp lỗi trong quá trình phát triển phần mềm bằng cách kiểm tra mã số tự động và giúp phát hiện và sửa lỗi sớm.
  • Tăng tính bất biến và chất lượng của phần mềm bằng việc tự động kiểm tra mã số.
  • Giảm số lần kiểm tra bằng tay và giảm thời gian kiểm tra, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên.