KHÓA HỌC AUTO TEST VƠI SELENIUM, CUCUMBER TỪ CƠ BẢN ĐẾN ĐI LÀM
 • Thời gian: mãi mãi
 • Học phí: 1.600.000 đ  
 • Học qua video, code với Giảng Viên đang làm autotest kèm riêng zoom

Học online: https://jmaster.io/course/automation-selenium-testing


Chào mừng đến với khóa học AutoTest với Selenium cho người mới tại Trung Tâm JMaster IO. Đây là một khóa học được thiết kế riêng cho những ai muốn học cách tự động hóa việc kiểm thử phần mềm với Selenium Cucumber

 • Project 1: Phân tích project thực tế và Viết các manual test case và dùng các tool Jira log bugs lên hệ thống, quy trình test
 • Project 2: Viết các script auto test website kiểm thử bằng Java với Selenium, TestNG, Cucumber từ manual test trên

LIÊN HỆ NGAY:


Nội dung khóa học sẽ bao gồm các chủ đề như các kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm, cách sử dụng Selenium để tự động hóa việc kiểm thử, và các bài tập thực hành với Selenium:

auto testing
auto testing
  1. Manual Testing (3 buổi)
   • Tổng quan về kiểm thử phần mềm, công việc kiểm thử phần mềm và nghề tester
   • Các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm
   • Quy trình phát triển phần mềm và quy trình kiểm thử
   • Phân tích tài liệu đặc tả
   • Viết Test Plan, Test case
   • Execute Test
   • Bug và cách log bug
   • Jira, Azure Devops – Testing management tool
   • Test Report, Tổng kết
  2. Java course (3 buổi)
   • Variables, Data Types, Literals and Operators, Packages
   • Function, Overloading 
   • Câu điều kiện, vòng lặp
   • Arrays
   • Classes, Objects, Modifiers
   • Constructors
   • Inheritance, Overriding and Modifiers
   • Exception Handling
   • Strings and Wrapper Classes
  3. Automation testing with java and Selenium, Cucumber
   • Introduction to Selenium
   • Locators – Cách xác định các đối tượng trên Webpage
   • Xpath – Xác định các đối tượng trên Webpage dựa trên cấu trúc HTML của webpage
   • CSS Selector – Xác định các đối tượng trên Webpage dựa trên các thuộc tính của đối tượng
   • WebDriver Introduction and WebDriver API Commands
   • Executing Scripts on browsers 
   • Handling Windows, Alerts, Drop-downs & Waiting Mechanism
   • Handling Frames, Lightbox, Actions class and Keys class
   • Taking Screenshots,Auto suggestive Drop-downs,Tables,Calendar – Chụp ảnh màn hình kết quả test
   • Maven, WebDriverManager, End to End scenario & Debugging
   • TestNG
   • Grid, Properties (Global Parameters) and SelectorsHub Addon
   • Maven Commands
   • Page Object Model
   • Xây dựng dự án automation theo hướng Page Object
   • Cucumber and BDD
   • Thực Hành Dự Án

Chúng tôi có một đội ngũ giảng viên kinh nghiệm làm việc và tận tâm, sẽ hướng dẫn và giúp đỡ các học viên trong suốt quá trình học tập.

Nếu bạn muốn trở thành một chuyên viên tự động hóa kiểm thử phần mềm, hoặc muốn tăng cơ hội việc làm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, hãy tham gia khóa học này ngay hôm nay!