KHAI GIẢNG LỚP HỌC Servlet và Spring JPA, JWT, Docker, Security ĐI LÀM
(Học viên có thể đăng ký lớp ban ngày ngồi offline tại vp, xem video và được mentor chỉ trực tiếp, học nhanh và code mỗi ngày)
 • Khai giảng: 7/8/2023
 • Lịch học: Thứ 2.4 từ 7h – 9h tối  
  • Thêm: hỗ trợ 1 ngày / tuần lên ngồi học thực hành NGÀY tại lớp.
 • Thời gian: 2.5 tháng
 • Học phí: 4.800.000 đ
 • Ưu đãi nhóm/ctv: 200.000đ / bạn
 • Các hình thức học:
  • Học off tối tại Cơ sở 1: Tòa Fodacon, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Học lớp ban ngày ngồi offline thực tập tại lớp, xem video record và được thầy hỗ trợ trực tiếp
  • Hoặc ở xa học qua zoom lớp off tối
  • Học online với video records zoom chi tiết kèm nhóm hỗ trợ riêng teamview hàng ngày tại:

Đây là kiến thức Java Backend tối thiểu cần nắm để đi làm. Hoàn thiện các project đầu ra.

 • Project 1: Một trang web bán hàng gồm quản trị admin và client (Spring Boot, JPA Query, Scheduler, AOP, REST API, Security, Docker, Triển khai lên server)
 • Project 2: Quản lý điểm sinh viên (Spring Boot, REST API, JPA Relation, Email Template)
 • Project 3: Thực hành Quản lý phòng ban công ty (Spring MVC, JPA Query, Thymeleaf)
 • Project 4: Triển khai project lên docker, server cloud, trỏ tên miền
 • Project 5: Tạo micro service với phân tách nhiều project nhỏ, gọi API qua openfeign hoặc kafka.

LIÊN HỆ NGAY:


YÊU CẦU KHÓA HỌC

 • Java Core, JDBC, SQL, HTML / CSS cơ bản

Nội dung chia làm 2 Khóa nhỏ:
 • Khóa 1: SERVLET/JSP
  • Frontend và Backend Architecture
  • Servlet: URL mapping & HTTP method
  • JSP và mô hình MVC với RequestDispatcher
  • Filter & Cookie và Session
  • Servlet Listener
 • Khóa 2: NỘI DUNG HỌC SPRING
Spring Framework
Spring Framework

Phần 1: Spring BOOT MVC

 • Design Pattern: (MVC) model-controller-view
 • Request mapping, data binding, upload/download
 • Xử lý phần giao diện Thymeleaf
 • Đa ngôn ngữ, Interceptor
 • Form Validation
 • Thực hành Project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng cấu trúc trang admin dashboard

Phần 2: SPRING JPA với SQL Database

 • Entity class, DTO class, Service, Repository
 • Phân tích và viết các Quan hệ Entity như @ManyToMany,…
 • Viết JPQL, Phân trang, JPARepository, Fetch Lazy, Eager, Casecade, Audit
 • CRUD Từ view – controller – service – repository – db và ngược lại
 • Viết câu lệnh JPQL báo cáo tùy biến
 • Thực hành project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng các lớp entity, JPARepository, phân trang, kết hợp giao diện.

Phần 3: SPRING RESTful webservice, Swagger

 • Thực hành viết các Rest API Controller
 • Test với Postman
 • Sử dụng OpenAPI để mô tả API của hệ thống
 • Gọi API với RestTemplate
 • Thực hành project 2: Quản lý sinh viên. Viết các API Restful

Phần 4: Spring mail, scheduler, AOP, Interceptor

 • Spring Scheduler (cron)
 • Setup email Server (Gmail) to send email from web
 • Sử dụng AOP để chèn thêm logic cắt ngang
 • Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3

Phần 5: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method

 • Authentication (xác thực) với Spring Form & JWT
 • Authorization (phân quyền) với Role và Method
 • Thực hành project 3:  Website shop bán hàng, Áp dụng security

Phần 6: Spring Cache, Spring Kafka

 • Sử dụng Spring Cache để tăng hiệu suất tải dữ liệu
 • Sử dụng Kafka để giao tiêp giữa các hệ thống micro service springboot
 • Hoàn thiện Project 3: Website bán hàng, phân tách module

Phần 7: Deploy Docker, Cấu hình domain

 • Tạo images và chạy container trong docker.
 • Thực hành triển khai project lên docker
 • Cài đặt môi trường máy ảo Ubuntu và docker.
 • Triển khai server và trỏ tên miền.
 • JUnit

Chúng tôi có một đội ngũ giảng viên kinh nghiệm làm việc và tận tâm, sẽ hướng dẫn và giúp đỡ các học viên trong suốt quá trình học tập.