Javascript là ngôn ngữ top 1 sử dụng rất là nhiều trong xử lý giao diện website và viết code backend sử dụng node.js như một cuộc cách mạng trong javascript. Hiện nay javascript còn được sử dụng để viết các ứng dụng app di động đa nền tảng iOS, Android qua React, Flutter,… Javascript cũng là nền tảng để code lên Typescript.

React ra đời và phát triển bởi Facebook được chia làm thư viện React JS dùng cho làm website và React Native Framework dùng làm app di động đa nền tảng. React sử dụng Javascript để code. React chia theo các component và sử dụng props và state để truyền tải nội dung trong và giữa các component đó linh động.

Trong khóa học này chúng ta sẽ học từ Javascript cơ bản lên nâng cao và thao tác với cơ chế AJAX làm việc với backend cho việc truy vấn dư liệu thông qua xử lý HTML DOM hoàn toàn bằng JS. Sau đó, chúng ta áp dụng React JS để phân chia và thiết kế lại cấu trúc website hoàn toàn bằng React và API. 

————————
Phần I: Javascript cơ bản

 • Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp

Phần II: Javascript nâng cao & HTML DOM

 • Class, Callback, Closure, Module, Import/Export, Promise, Async/Await
 • Array ES6, this & binding, constructor & properties
 • HTML DOM, Event Listener
 • JS BOM, localstorage, cookie
 • Thực hành CRUD HTML DOM giao diện Thành viên

Phần III: API Call backend

 • AJAX, JSON
 • Fetch API & Axios
 • File Upload
 • Thực hành Thực hành gọi api API CRUD giao diện danh mục bài viết

Phần IV: React JS

 • Component design (Function)
 • State & Props
 • React Form, Upload file
 • React Hook (hàm hook) xử lý lifecycle trong component
 • React Router điều hướng website
 • React Context để quản lý bảo mật, theme
 • Redux quản lý state chung toàn bộ ứng dụng
 • Giới thiệu thư viện MUI, React Hook Form
 • Thực hành: Phân chia cấu trúc FE theo React JS Component, Kết nối API bằng axios hoàn thiện project quản lý bài viết tin tức.

Phần V: Triển khai

 • Triển khai ứng dụng react js lên github pages

Mục tiêu khóa học:

+ Hiểu cấu trúc code Javascript và vận dụng trong HTML DOM
+ Sử được cách gọi API bằng AJAX với Javascript
+ Sử dụng React Js Website và React Native App mobile
+ Thực hành tạo ra một website quản trị tin tức bằng React JS và app quản trị chức năng tương tự website.

——–LỊCH KHAI GIẢNG

 • Thời gian: 7/11/2022
 • Học phí: 3.600.000 đ
 • Thời gian học: 2 tháng
 • Hotline: 0986 983 7 6 6
 • Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP ONLINE ZOOM

 • Thời gian học hỗ trợ tối đa 3 tháng
 • kèm nhóm code, call và teamviewer
 • Xem video online tại nhà.
 • Tài liệu:

https://jmaster.io/course/javascript-co-ban-nang-cao

https://jmaster.io/course/reactjs-redux