Javascript là ngôn ngữ top 1 sử dụng rất là nhiều trong xử lý giao diện website và viết code backend sử dụng node.js như một cuộc cách mạng trong javascript. Hiện nay javascript còn được sử dụng để viết các ứng dụng app di động đa nền tảng iOS, Android qua React, Flutter,… Javascript cũng là nền tảng để code lên Typescript.

React ra đời và phát triển bởi Facebook được chia làm thư viện React JS dùng cho làm website và React Native Framework dùng làm app di động đa nền tảng. React sử dụng Javascript để code. React chia theo các component và sử dụng props và state để truyền tải nội dung trong và giữa các component đó linh động.

Trong khóa học này chúng ta sẽ học từ Javascript cơ bản lên nâng cao và thao tác với cơ chế AJAX làm việc với backend cho việc truy vấn dư liệu thông qua xử lý HTML DOM hoàn toàn bằng JS. Sau đó, chúng ta áp dụng React JS để phân chia và thiết kế lại cấu trúc website hoàn toàn bằng React và API. Cuối cùng chúng ta sử dụng React Native để xây dựng một app di động.

————————
Phần I : Javascript cơ bản

++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp

++ Class, Function

Phần II: Javascript nâng cao & HTML DOM

++ Class, Callback, Closure, Module, Import/Export, Promise, Async/Await

++ Array ES6, this & binding, constructor & properties

++ HTML DOM, Event Listener

++ JS BOM, localstorage, cookie

Phần III: JSON, AJAX

++ AJAX, JSON

++ Fetch API & XMLHttpRequest 

++ File Upload

Phần IV: REACT JS WEB
++ Component design
++ State & Props
++ Route, Form, Upload file
++ Security
++ Redux quản lý state chung
** Kết nối backend CRUD SPRING API + REACT

Mục tiêu khóa học:

+ Hiểu cấu trúc code Javascript và vận dụng trong HTML DOM
+ Sử được cách gọi API bằng AJAX với Javascript
+ Sử dụng React Js Website và React Native App mobile
+ Thực hành tạo ra một website quản trị tin tức bằng React JS và app quản trị chức năng tương tự website.

——–LỚP OFFLINE 
Thời gian Cập nhật sau
Học phí: 3.600.000 đ
Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP ONLINE
Thời gian học hỗ trợ tối đa 3 tháng
kèm nhóm code, call và teamviewer
Xem video online tại nhà.
Học phí: 2.000.000 đ.

https://jmaster.io/course/javascript-co-ban-nang-cao

https://jmaster.io/course/reactjs-redux