Khóa Học Thực Hành SPRING CLOUD MICROSERVICE + Client (JS)
Giành cho bạn đã thành thạo spring và muốn tìm hiểu microservice cao cấp cho DEVOPS:

— Nội dung học: 
1. Thiết lập mô hình các module microservice dùng spring cloud 
2. Thiết lập đăng nhập OAUTH2 TOKEN JWT
3. Thực hành Các module bổ trợ và xây dựng tính năng api 
4. Thực hành hoàn thiện projects và Test thử với client viết bằng Javascript HTML CSS (Login, và truy vấn dữ liệu từ các microservice qua gateway và xác thực bằng JWT)

———SPRINGCLOUD OFFLINE
⏰ Tổng số: 10 buổi
🔔 Thời gian học: T7 – CN (Tối)
🔔 Học phí: 4.000.000đ. 
🔔 Giảm giá: Đi nhóm giảm theo số lượng
🔔 Hotline: 0986 983 766 
🔔 Địa điểm học: Số 14 Trần Phú – Hà Đông