Khóa học SQL nâng cao giúp bạn phân tích và thiết kế CSDL và các hàm nâng cao trong SQL. Biết cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu để quản lý.

Khóa học SQL nâng cao chuyên sâu về thiết kế CSDL, viết hàm, procedure giành cho các bạn Lập trình viên hệ thống. Khóa học này giúp các bạn lập trình viên có thể tự tay phân tích và xây dựng CSDL.

I – TẠI SAO HỌC SQL?
 • Hoàn thiện kiến thức về hệ thống Java thương mại
 • Xây dựng các ứng dụng lưu trữ dữ liệu
 • Là ngôn ngữ yêu cầu của các nhà tuyển dụng lập trình viên java
II – THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
 • Tổng thời gian hỗ trợ online: 3 tháng
 • Tổng thời gian học online: 1 năm
 • Tổng học phí360.000 đ
 • Học Online: http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-sql-nang-cao
  • Hỗ trợ online qua các kênh facebook, sms, video call skype,…
 • Học Offline: 1.200.000 đ
 • Tổng thời gian học offline: 1 tháng
 • Hình thức học: Kèm theo buổi tại trung tâm
 • Thời gian học: 19h – 21h và 2 buổi /1 tuần
 • Yêu cầu: Nắm rõ Java Cơ Bản, Java Web, SQL, JavaScript
III – KHÓA HỌC SQL NÂNG CAO
 1. Phần 1: SQL Constraint – Ràng buộc dữ liệu
  SQL Constraint – NOT NULL và UNIQUE
  PRIMARY KEY và FOREIGN KEY
  DEFAULT và CHECK
  INDEX và AUTO INCREMENT
 2. Phần 2: Phân tích và Thiết kế Bảng – CSDL
  Phân tích và Thiết kế CSDL
 3. Phần 3: SELECT Nâng Cao
  Câu lệnh SELECT nâng cao
 4. Phần 4: SQL Views
  Làm việc với SQL View
 5. Phần 5: PL/SQL – Hàm và Stored Procedure
  PL/SQL – Transaction – Stored Procedure – Hàm
 6. Phần 6: Tổng Kết và Thực hành
  Thực hành thiết kế CSDL

IV – NHỮNG GÌ BẠN ĐẠT ĐƯỢC
 • Hoàn thiện kiến thức về SQL
 • Xây dựng các hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Sau khi hoàn thành khóa học SQL nâng cao, bạn nên học về Java giúp xây dựng hệ thống backend.