[Mở Lớp Offline T9] KHÓA HỌC JAVA Web BACKEND
———-
Khai giảng: 13/09/2022
Thời gian: T3,5 từ 7h – 9h tối
Học phí 7.000.000 đ / 3 khóa
Tài liệu: Video, Code mẫu, người hỗ trợ online
Thời gian: 4 tháng
Cơ sở: #14 Trần phú, Hà Đông, HN hoặc ở xa học qua zoom
———-

JAVA LEVEL 1 – JAVA CORE & SQL
  • Học Offline (2.400.000 đ) Khai giảng: 13/09/2022

JAVA LEVEL 2 – JAVA WEB SERVLET/JSP/JDBC
  • Học Offline (1.000.000 đ) Khai giảng: 01/11/2022
  • Khóa học qua lý thuyết web servlet căn bản phần chính trong 6 buổi (HTML, CSS, Servlet, Filter, Session vs Cookie, JSP và MVC)

JAVA LEVEL 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)
  • Học Offline (3.600.000 đ) Khai giảng: 15/11/2022