Tùy thuộc vào mục đích của bạn và các yêu cầu công việc, bạn có thể chọn một trong những ngôn ngữ lập trình sau đây để học:

ngôn ngữ lập trình
ngôn ngữ lập trình
  1. Python: Python là một ngôn ngữ lập trình dễ học, dễ sử dụng và phổ biến trong nhiều lĩnh vực, bao gồm machine learning, artificial intelligence, data science, web development, v.v.
  2. JavaScript: JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong lĩnh vực web development, front-end development và các ứng dụng web.
  3. Java: Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong các ứng dụng máy tính, mobile và web, cũng như trong lĩnh vực enterprise.
  4. C++: C++ là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và hiệu quả, được sử dụng trong các lĩnh vực như game development, desktop applications, v.v.
  5. Swift: Swift là ngôn ngữ lập trình được Apple phát triển cho các ứng dụng iOS và MacOS.

Cần phải nhấn mạnh rằng chọn một ngôn ngữ lập trình không phải là việc duy nhất, bạn cần phải tìm hiểu kỹ về những dự án và lĩnh vực mà bạn muốn tham gia, sau đó lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất.

Các khóa học tại trung tâm JMaster