[NGÀY 03 THÁNG 08 Năm 2019]
KHÓA JAVASCRIPT CHO BEGINNER – KIẾN THỨC CHO REACT VÀ ANGULAR

⏰Thời gian T7 (chiều 2h-6h)
————————
**ND: Javascript, HTML DOM, AJAX, JSON, JQUERY, ANGULARJS 1x
+ Javascript (2 buổi)
++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và Thực hành
++ OOP: class, object, callback
+ HTML DOM JS (1 buổi)
++ Sử dụng DOM
++ Event Listener
+ JSON, AJAX, JQUERY (4 buổi)
++ AJAX, JSON
++ JQUERY
+ ANGULAR JS(2 buổi)
++ Đồ án cuối khoá (1 buổi)
** Mô hình MVC phân chia lớp.
** Kết nối backend CRUD
** Kết quả:
+ Hiểu cấu trúc JS vận dụng trong HTML
+ Sử được các thư viện jQuery và Angularjs
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình theo mô hình RESTFUL
——–LỚP JAVASCRIPT-04
⏰ Ngày khai giảng: 3/08/2019
⏰ Tổng số: 10 buổi, 2h/1 buổi
🔔 Thời gian học: T7 (chiều 2h-6h)
🔔 Max: 12 học viên /1 lớp
🔔 Học phí: 1.800.000đ.
🔔 Địa điểm học: FODACON Building- 16 Trần Phú, Hà Đông, đối diện học viện An Ninh Hà Nội
Liên hệ: Fanpage hoặc 0986 983 766