Giới thiệu sự khác nhau giữa giá trị Null và giá trị 0 cơ bản trong JAVA. Để hiểu sâu chúng ta sẽ đi vào code của hai giá trị này.

khác nhau giữa giá trị null và giá trị 0
khác nhau giữa giá trị null và giá trị 0

Không ít bạn coder JAVA nhầm lẫn giữa giá trị null và giá trị 0. Để tránh nhầm lẫn đáng tiếc này, Trung Tâm JAVA sẽ phân biệt khái niệm, chức năng và code thẳng vào ví dụ thực tế.

Sự Khác Nhau Giữa Giá Trị Null Và Giá Trị 0.

Giá trị null không mang giá trị mà mang ý nghĩa là biến tham chiếu không trỏ đến đối tượng nào trong heap. Đây là sự khác nhau giữa giá trị null và giá trị 0. Để hiểu chi tiết và sâu vấn đề chúng ta sẽ đi thẳng vào code. Video dưới đây được quay lại để học viên có thể xem được màn hình code như thế nào:

 

Các kênh theo dõi bài học và thông tin khóa học

Kênh  youtube: Trung Tâm JAVA.

Website: http://trungtamjava.com

Fanpage fabook: https://www.facebook.com/trungtamjava/?fref=ts

Chúc các bạn học tập thật tốt

Trung Tâm JAVA truyền cảm hứng tới học viên và mang hướng đi với tới dân lập trình.