Sử dụng câu điều kiện và vòng lặp để thao tác với mảng. Hướng dẫn cách sắp xếp và tìm kiếm với mảng trong JAVA. Có video kèm theo.

thao tác với mảng
thao tác với mảng

Bạn đã biết cách thao tác với mảng chưa. Học mà không biết thực hành thì thực sự chưa có kết quả đâu nhé. Hãy cố gắng học để thực hành. Phần này Trung Tâm JAVA sẽ sử dụng nhiều kiến thức cũ để áp dụng vào. Kiến thức cũ sẽ sử dụng là câu điều kiện và vòng lặp. Bạn nào chưa nắm chắc hãy xem lại kiến thức cũ để hiểu bài học hơn nữa nhé.

Thao Tác Với Mảng – Sắp Xếp Và Tìm Kiếm Với Mảng Trong JAVA.

Cùng Trung Tâm JAVA thực hiện tính toán các phần tử trong mảng theo thứ tự giảm dần, tăng dần. Hoặc là tìm kiếm một phần tử trong mảng. Theo dõi video dưới đây để hiểu chi tiết hơn nhé:

 

Các kênh theo dõi bài học và thông tin khóa học

Kênh  youtube: Trung Tâm JAVA.

Website: http://trungtamjava.com

Fanpage fabook: https://www.facebook.com/trungtamjava/?fref=ts

Chúc các bạn học tập thật tốt

Trung Tâm JAVA truyền cảm hứng tới học viên và mang hướng đi với tới dân lập trình.