Cấu hình trang mặc định trong Java Servlet, sử dụng thẻ welcome file list trong file web.xml. Khi truy xuất vào project, mặc định file này sẽ được gọi.

Thẻ welcome file list trong webxml

Với bộ tài liệu online của chúng tôi, trung tâm Java muốn dành cho các bạn học viên những giá trị chất lượng. Giảng viên là các lập trình viên có kinh nghiệm, họ sẽ truyền lại cho bạn những kiến thức, những kĩ năng. Bạn có thể áp dụng được tài liệu của chúng tôi trong công việc.

Thẻ welcome file list trong webxml
Thẻ welcome file list trong webxml

Bạn có thể đăng kí khóa học tại trang: learn.trungtamjava.com

Địa chỉ học offline: số Số 16 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 0986 983 766.

Cánh cửa thành công đã mở, chỉ cần bạn có dũng khí bước qua. Quan trọng là có đủ nhiệt huyết, thành công chắc chắn sẽ ở bên bạn.