Là một trong những công việc có nhu cầu tuyển dụng cao.Công việc java tại Việt Nam đang dần khẳng định sự thay đổi lớn mạnh trong lĩnh vực Java.

Nhu cầu công việc Java tại Việt Nam
Nhu cầu công việc Java tại Việt Nam

Java là một công nghệ xây dựng các ứng dụng phần mềm. Có khả năng tạo ra các ứng dụng có thể chạy thống nhất trên nhiều nền tảng.Hơn thế chỉ cần biên dịch một lần là xong. Java đã trở thành  sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều lập trình viên trên thế giới.

I – Tại sao Java lại có tầm quan trọng to lớn đến thế?

Về mặt kỹ thuật, Java chỉ là ngôn ngữ lập trình nhưng có mục tiêu rất xa. Nó cho phép lập trình viên tạo các bản sao chương trình mà người dùng có thể chạy hầu hết hệ điều hành. Luôn đặt tiêu chí ” viết một lần – chạy mọi nơi ” lên trên, Java đã trở thành công nghệ chủ chốt trong máy tính. Và là thành phần sống còn trong lập trình Web.

II – Sự phát triển của công việc Java tại Việt Nam

  • Ở thị trường Việt Nam nhu cầu Java đang trở thành yếu tố thiết yếu.  Trong vòng 12 tháng công việc Java tại Việt Nam đã có sự biến đổi lớn.
  • Mức ban đầu chỉ có 200 công việc trên một tháng  (tại thời đểm T6/2015). Nhưng cho đến nay, mức công việc Java tại Việt Nam ngày càng cao hơn. Tại thời điểm T5/2016 đã có gần 400 công việc Java trên một tháng. Như vậy có thể thấy nhu cầu công việc Java tại Việt Nam ngày càng cao.
  • Đặc biệt lương của một lập trình viên Java tại Việt Nam là một mực lương không hề thấp. Mức lương cao nhất cho một lập trình viên Java trong vòng 12 tháng gấn nhất là 1 235 USD/tháng.

Thị Trường Công Việc Java ở Việt Nam

Xã hội phát triển, nhu cầu công việc Java cao, mức lương hợp lí nên công việc java tại Việt Nam chưa bao giờ hết hot. Trung tâm Java – chuyên đào tạo những lập trình viên chuyên nghiệp rất vui có thể giúp bạn phát triển hơn về lĩnh vực Java.