Khóa học Java web giúp bạn tiếp cận dần với môi trường Java thương mại (J2EE) được sử dụng trong công việc. Các Enterprise Library dùng trong Java Web. 

Để tiếp cận gần hơn với công việc Java thực tế, bạn cần khóa học java web. Trong khoá học này, bạn sẽ tiếp xúc nhiều hơn với các thư viện bổ trợ lập trình. Ví dụ như JDBC, Collections, Servlet, JSP, … Những thư viện Java này là cốt lõi để xây dựng những ứng dụng hệ thống và Java Web thương mại ngày nay như Google, Amazon,…

Để đảm bảo sự tiếp thu tốt nhất. Các học viên cần nắm vững kiến thức Java Cơ Bản, Java nâng cao, HTML, SQL.

I – TẠI SAO HỌC JAVA WEB?
 • Hoàn thiện kiến thức về nền tảng Java thương mại (JEE)
 • Yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đạt được mức lương cao hơn
 • Làm Java Website, Tương tác cơ sở dữ liệu
II – THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
 • Tổng thời gian hỗ trợ online3 tháng
 • Tổng thời gian học online1 năm
 • Học Online tại http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-java-web
 • Tổng học phí online: 800.000 đ
  • Hỗ trợ online qua các kênh facebook, sms, video call skype,…
 • Học Offline: 2.800.000 đ tại Hà Nội
 • Tổng thời gian học offline3 tháng
 • Hình thức học: Kèm theo buổi tại trung tâm
 • Thời gian học: 19h – 21h và 2 buổi /1 tuần
 • Yêu cầu: Nắm rõ Java Cơ Bản, Java nâng cao, SQL cơ bản
 • https://www.facebook.com/trungtamjava
III – KHÓA HỌC JAVA WEB
 • Giáo trình được soạn thảo theo cấp độ người học yêu cầu
 • Bám sát tiêu chuẩn của SCJP chuyên sâu (Oracle Sun Certified Java Programmer)

Phần 1: Lý Thuyết và Free trọn bộ Video Online chi tiết (6 buổi)
 1. HTML và CSS căn bản
 2. Java Servlet – Giới thiệu về Java Servlet
  • Thiết lập môi trường Java Servlet – Tomcat 8
  • Chu kỳ sống của Servlet và Ví dụ Hello Servlet
  • Cấu hình Java Servlet bằng XML
  • Cấu hình Java Servlet bằng Java Annotation
  • ServletRequest trong Java Servlet
  • ServletResponse trong Java Servlet
  • ServletConfig trong Java Servlet
  • HTTP Response Code trong Java Servlet
  • Đọc dữ liệu gửi lên từ client qua URL trong Java Web
  • Đọc dữ liệu từ POST và GET trong HTML Form trong Java Servlet
  • Đọc dữ liệu từ POST và GET trong HTML Form trong Java Servlet
  • Thẻ welcome file list trong webxml của Java Servlet
  • Bắt lỗi xảy ra về trang thân thiện trong Java Servlet
  • Cách deploy một Java Servlet bằng file war
  • Redirect – Chuyển hướng trang web trong Java Servlet
  • RequestDispatcher trong Java Servlet
  • ServletContext trong Java Servlet
  • Java Servlet Cookies
  • Login sử dụng Servlet Cookie
  • Java Servlet Session
  • Login và Logout sử dụng Servlet Session
  • Java Servlet Filter
  • Java Servlet Filter dùng XML config
  • Java Servlet Filter sử dụng Java config
  • Java Servlet Filter tính số lượt truy cập website
  • Java Servlet FilterConfig
  • Java Servlet và JDBC làm việc với cơ sở dữ liệu
Phần 2: JSP (6 buổi)
 1. Giới Thiệu JSP
  • Ví dụ JSP Hello
  • JSP – HttpServletRequest
  • JSP – HttpServletResponse
  • JSP Form
  • JSP và JDBC
  • JSP Filter
  • JSP Session
  • JSP Cookies
  • JSP Upload File
  • JSP – Expression Language (EL)
  • JSP Tag Library (JSTL)
  • JSP – Tự Tạo JSTL
  • JSP – Thực hành
Phần 3: Thực hành và báo cáo (4 buổi)
 1. Phân tích cấu trúc website
 2. Phân tích yêu cầu xây dựng website
 3. Xây dựng code theo mô hình chuẩn Model – View – Controller (MVC)
 4. Phát triển code và Debug lỗi trong chương trình
 5. Xây dựng hệ thống backend cho việc lưu trữ.
Phần 4: Projects
 1. Phân tích thiết kế trang website Quản Lý Sách
  • Thiết kế giao diện
  • Đăng nhập và quản lý sách
  • Thêm/sửa/xoá/tìm kiếm sách
  • Lưu trữ thông tin sách và người dùng trong cơ sở dữ liệu
 2. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách hàng sử dụng lại code.
  • Thiết kế giao diện
  • Đăng nhập và quản lý khách hàng
  • Thêm/sửa/xoá/tìm kiếm khách hàng
  • Lưu trữ thông tin khách và người dùng trong cơ sở dữ liệu
  • Gửi email thông báo
  • Cho phép khách hàng đăng nhập và quản lý tài khoản.

IV – NHỮNG GÌ BẠN ĐẠT ĐƯỢC
 • Hoàn thiện kiến thức về Java EE
 • Cấu trúc và hoạt động của Website
 • Tự thiết kế Java Web thành thạo

Sau khi hoàn thành khóa học Java web, bạn nên học về Java Spring Framework giúp xây dựng website chuyên nghiệp.

Hiện tại Trung Tâm Java có nhiều khuyến mại hấp dẫn theo package. Bạn hãy gọi ngay chúng tôi để tư vấn nhé.