Cùng Trung Tâm JAVA học JAVA cơ bản với bộ tài liệu chi tiết, tình huống thực tế bằng nhiều phương pháp và cách thức khác nhau.

Bạn sẽ hòa mình vào các bài giảng của Trung Tâm. Chúng tôi xây dựng những gì đã được đúc kết khi tham gia các dự án quốc tế áp dụng vào bài học. Học để học viên tự làm được chứ không dạy để bắt chước làm theo. Tập lối tư duy tự chủ và khả năng làm việc độc lập cho các bạn.

học java cơ bản
học java cơ bản

Nội Dung Bài Học:

  1. Cấu trúc code Java cơ bản
  2. Các đặc điểm hướng đối tượng của Java
  3. Java Collections – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  4. JDBC – Thao tác với Database
  5. File, Thời gian, Định dạng.

Trong quá trình học tập học viên sẽ hoàn toàn kết hợp với các dự án thực tế để áp dụng. Học và thực hành với những kiến thức để đi làm. Bài học này sẽ luôn áp dụng và theo bạn trong suốt quá trình làm viêc.

Phương pháp và Cách thức học JAVA cơ bản.

Ở đây, bạn hoàn toàn chủ động và đến Trung Tâm học. Đây là phương pháp học trực tiếp với giảng viên hàng đầu. Thày sẽ trực tiếp chỉ dạy mặt đối mặt với học viên. Cách thức này là rất hiệu quả với người học. Không hiểu chỗ nào sẽ được giải đáp ngay lập tức. Cách này học viên sẽ có cơ hội học trong môi trường chuyên JAVA, giảng viên JAVA, bạn học tại trung tâm cũng JAVA.

Ngoài đến Trung Tâm, bạn sẽ có bộ video học JAVA cơ bản chi tiết. Nó là kiến thức bổ trợ cho học viên nâng cao kiến thức. Bộ video xem mọi lúc mọi nơi và sẽ theo bạn suốt cuộc đời.

Nội dung chi tiết và các khóa học java cơ bản mới nhất sẽ được cập nhật tại đây: