Cần học Java gì để đi làm?

Hiện nay, trung tâm Java Master nhận được câu hỏi cần học Java gì để đi làm, học như thế nào, học trong bao lâu của các bạn học viên. Cần học Java gì để đi làm? Java hiện là ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu hiện nay. Nó được dùng phổ biến …