Học Spring Boot có cần học Java không?

Đây là một câu hỏi thường gặp của nhiều người mới bắt đầu học lập trình web với Spring Boot. Spring Boot là một framework dựa trên ngôn ngữ Java, cho phép tạo ra các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Vậy để học Spring Boot, có cần phải học Java trước hay không?

Câu trả lời là: Có và không. Có nghĩa là bạn cần có kiến thức cơ bản về Java để có thể hiểu và sử dụng Spring Boot hiệu quả. Không nghĩa là bạn không cần phải học Java sâu sắc hay thành thạo Java để có thể làm việc với Spring Boot.

Spring Boot là một framework rất thân thiện với người mới học, vì nó đã giúp đơn giản hóa rất nhiều công việc phức tạp trong lập trình web, như cấu hình, quản lý dependency, triển khai, kiểm thử, v.v… Bạn chỉ cần biết cách sử dụng các annotation, dependency và starter của Spring Boot để tạo ra các ứng dụng web một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, để có thể hiểu được bên trong Spring Boot hoạt động như thế nào, và để có thể giải quyết các vấn đề phát sinh khi làm việc với Spring Boot, bạn cần có kiến thức cơ bản về Java, như cú pháp, kiểu dữ liệu, biến, phương thức, lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình, interface, abstract class, exception, collection, stream, lambda expression, v.v…

Ngoài ra, bạn cũng cần biết một số công nghệ liên quan đến Java và Spring Boot, như Maven hoặc Gradle (để quản lý dependency và build project), Hibernate hoặc JPA (để làm việc với cơ sở dữ liệu), Thymeleaf hoặc JSP (để tạo giao diện người dùng), Spring Security (để bảo mật ứng dụng), Spring Data (để truy xuất dữ liệu), Spring MVC (để xử lý các request và response), v.v…

Vì vậy, nếu bạn muốn học Spring Boot một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, bạn nên học Java trước. Bạn không cần phải học Java rất sâu hay rất nhiều, chỉ cần học những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất. Bạn có thể tìm kiếm các khóa học Java online hoặc offline để học. Sau khi đã có kiến thức về Java, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận và học Spring Boot hơn rất nhiều.

Hy vọng bài viết này đã giải đáp được câu hỏi của bạn. Chúc bạn thành công trong việc học Spring Boot!

Tham khảo khóa học tại: https://jmaster.io/course/spring-boot-mvc-jpa-api-jwt-docker