Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng web, di động và máy tính. Nếu bạn là một người mới bắt đầu học lập trình, Java có thể là một lựa chọn tốt cho bạn, vì nó có cú pháp rõ ràng, hỗ trợ đa nền tảng và có một cộng đồng lớn để giúp đỡ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những điều cơ bản nhất về Java, bao gồm:

– Cách cài đặt và thiết lập môi trường lập trình Java
– Cách viết và chạy chương trình Java đầu tiên của bạn
– Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Java, như biến, kiểu dữ liệu, toán tử, câu lệnh điều kiện, vòng lặp, mảng, hàm và lớp
– Các tính năng nâng cao của Java, như kế thừa, đa hình, trừu tượng và giao diện
– Các thư viện và công cụ hữu ích để phát triển ứng dụng Java

Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về Java và khơi dậy niềm đam mê lập trình của bạn. Hãy bắt đầu nào!

https://jmaster.io/course/java-core-jdbc-sql