Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, được sử dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng từ web, di động, máy tính để bàn cho đến hệ thống nhúng. Java được thiết kế để có tính di động cao, có nghĩa là chương trình Java có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần thay đổi mã nguồn. Java cũng là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cho phép lập trình viên tạo ra các đối tượng có thuộc tính và phương thức riêng biệt, và sử dụng chúng để xây dựng các ứng dụng phức tạp.

java
java

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java, bao gồm cú pháp, kiểu dữ liệu, biến, toán tử, điều kiện, vòng lặp, mảng, chuỗi, hàm và lớp. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ minh họa để bạn có thể thực hành và hiểu rõ hơn về cách sử dụng Java trong các tình huống thực tế.

https://jmaster.io/course/java-core-jdbc-sql