Java Servlet filter đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý, kiểm tra các request/response trước khi đến một servlet đích.

Java servlet filter

Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu Filter là gì?

  • là một đối tượng dùng để xử lý request trước khi gọi đến một server là đích, và response trả về là kết quả từ servlet.
  • Chúng ta có thể dùng nhiều filter cùng 1 lúc
  • Dễ dàng tích hợp bất cứ lúc nào
Java servlet filter
Java servlet filter

Để hiểu thêm về Java servlet filter, bạn có thể tham gia khóa học tại trang: learn.trungtamjava.com

Hoặc học offline tại địa chỉ số Số 16 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc; 0986 983 766

Với các khóa học của trung tâm Java, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với chất lượng và những kiến thức mà chúng tôi mang lại. Thành công sẽ đến khi bạn thực sự có quyết tâm.