Java Servlet Cookies là một file lưu ở phía trình duyệt client, chứa các thông tin dạng key/value và được gửi trong header của request.

Tài liệu Java servlet Cookies

Hãy cùng tìm hiểu một vài thông tin về Javaservlet cookies:

  • Cookies  là 1 file text nằm ở phía browsers của clients.
  • Được lưu ở dạng thông tin key/value
  • request sẽ gửi thông tin Cookies trong header mỗi lần gọi
  • Java servlet hỗ trợ HTTP cookie
  • Có thời gian sống xác định
Tài liệu java servlet Cookies
Tài liệu java servlet Cookies

Bạn có thể đăng kí full khóa học để được giảng viên giải thích rõ hơn: learn.trungtamava.com

Hoặc học offline tại địa chỉ: số Số 16 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Hãy gọi ch chúng tôi: 0986 983 766 để biết thêm thông tin.