Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu.

Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design, Project tổng hợp

Phần I: Java cơ bản
+ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và Thực hành
+ OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract và Thực hành
Phần II: SQL cơ bản
+ CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query và Thực hành
+ Phân tích bảng theo OOP Java
Phần III: Java nâng cao
+ List, Set, Map, JDBC, Exception, Anonymous, Thread, File và Thực hành
+ Đồ án cuối khoá

Mục tiêu khóa học:

+ Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
+ Sử được tốt Java EE – SQL
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình clean struture. Mô hình service/dao phân chia lớp.
+ Sản phẩm backend java và sql phần mềm OOP quản lý

——–LỚP OFFLINE TỐI + GOOGLE MEET (bạn ở xa)

Ngày 10/5/2021
Tổng số: 19 buổi
Thời gian học: T2 – T7 (Tối 7h15 -9h15)
Học phí: 2.400.000đ.
Khuyến mại: Giảm theo SL đi nhóm và khoá Web.
Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm học: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP OFFLINE CHIỀU TRONG TUẦN T2 tới T6

Tổng số: 24 buổi – Ngồi offline tại trung tâm để học và làm thực hành
Thời gian học: hàng ngày (Review lý thuyết và thảo luận)
Học phí: 2.000.000đ

——–LỚP ONLINE
Thời gian hỗ trợ học 3 tháng kèm nhóm code, call và teamviewer
Thời gian xem video mãi mãi
Học phí: 1.200.000đ.

https://jmaster.io/course/java-core-sql