Khóa học Java web giúp bạn tiếp cận dần với môi trường Java thương mại (J2EE) được sử dụng trong công việc. Các Enterprise Library dùng trong Java Web. Để tiếp cận gần hơn với công việc Java thực tế, bạn cần khóa học java web. Trong khoá học này, bạn sẽ học HTML/CSS cơ bản để làm giao diện, Servlet/JSP để làm dynamic website, kết hợp cùng với Java core và SQL để làm backend bên dưới tạo ra một project bán hàng hoàn chỉnh.

————————
PHẦN 1: HTML/CSS Căn bản và Thực Hành
PHẦN 2: SERVLET, FILTER, COOKIE, SESSION và Thực Hành
PHẦN 3: JSP, EL, JSTL và Thực Hành
PHẦN 4: MVC Design và JDBC clean structure
PHẦN 5: THỰC HÀNH VÀ BÁO CÁO PROJECT

Mục tiêu khóa học:

+ Thành thạo code và tư duy Java Web trong Java
+ Sử được tốt Java Servlet/Jsp – SQL – HTML/CSS
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java web shop bán hàng theo mô hình MVC.
+ Sản phẩm kết hợp backend java và sql quản lý

——–LỚP OFFLINE 
Học phí: 2.8m (KM:+ Spring Framework tổng cả 2 khoá là 4.6m )
Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP ONLINE
Thời gian hỗ trợ 3 tháng kèm nhóm code, call và teamviewer
Xem video mãi mãi
Học phí: 1.4m

https://jmaster.io/course/java-web-servlet-jsp