KHAI GIẢNG KHÓA HỌC JAVA CORE và SQL BACKEND TỪ CƠ BẢN
 • Khai giảng
 • Lịch học: Thứ 2,6 từ 7h – 9h tối
 • Thời gian: 2 tháng
 • Học phí: 2.400.000 đ
 • Ưu đãi nhóm/ctv: 100.000đ / bạn được giới thiệu
 • Cơ sở 1: Tòa Fodacon, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội
 • Cơ sở 2: Tòa số 22, 190 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hoặc ở xa học qua zoom hoặc video online sẵn tại JMaster.io cùng mentor hỗ trợ

Đây là kiến thức Java Backend tối thiểu cần nắm để đi làm. Hoàn thiện các project đầu ra.

 • Project 1: Web bán hàng (Database, CRUD JDBC)
 • Project 2: Quản lý điểm sinh viên (Database, CRUD JDBC)

LIÊN HỆ NGAY:


Nội dung Khóa JAVA CORE & SQL

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu JAVA.

 • Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
 • Sử được tốt Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design
 • Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình service/dao phân chia lớp.
 • Sản phẩm backend Java, Swing và SQL phần mềm quản lý

Phần I: Java cơ bản

 • Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
 • OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract
 • File
 • Exception, Anonymous, Thread

Phần II: SQL cơ bản

 • CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query
 • Phân tích bảng theo OOP Java

Phần III: Java nâng cao

 • List, Set, Map
 • JDBC và SQL
 • Thực hành