Java và SQL là hai ngôn ngữ lập trình quan trọng trong các dự án công nghệ thông tin. Java là một ngôn ngữ lập trình tùy chọn cho các ứng dụng web và di động, còn SQL là một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu dùng để quản lý cơ sở dữ liệu.

khóa học mysql chất lượng
khóa học mysql chất lượng

Trong khoá học “Java và SQL”, sinh viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về Java và SQL, bao gồm các chủ đề như: cấu trúc lập trình, biến, hàm, lập trình đối tượng, cơ sở dữ liệu và các câu truy vấn SQL.

Sau khoá học, sinh viên sẽ có khả năng xây dựng các ứng dụng Java và thao tác với cơ sở dữ liệu bằng SQL. Điều này sẽ giúp họ trở thành những lập trình viên chuyên nghiệp và có thể thực hiện các dự án công nghệ thông tin một cách hiệu quả.

Nếu bạn là một sinh viên muốn học các kỹ năng cần thiết để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp, hãy tham gia khoá học “Java và SQL”. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có một kinh nghiệm học tập tuyệt vời và những kỉ niệm cuộc đời.

Các khoá học offline tham khảo